Contact

TERMS & PRIVACY

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα σας και
δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα
προσωπικά σας δεδομένα. Παρακαλούμε
διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης
& την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.

Contact
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, newsletter, video), προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Επιχείρηση μας ή στον εκάστοτε πνευματικό δημιουργό τους. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο friendsconsulting.gr απαγορεύεται να αναδημοσιευτούν μερικά ή ολικά. Τυχόν αναπαραγωγή ή διάδοση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιαδήποτε χρήση επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της Επιχείρησης μας ή του πνευματικού δημιουργού ή δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση στον διαδικτυακό τόπο απεικονίσεων, λογοτύπων, ονομάτων, σημάτων κλπ. που αντιπροσωπεύουν την Επιχείρηση μας ή τρίτους δικαιούχους σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, λαμβανομένου υπόψη ότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Επιχείρηση μας δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την πιστότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του δικτύου της ούτε για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης του δικτύου της ή τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών κλπ.). Οποιαδήποτε αναφορά ή παραπομπή μέσω δεσμών (links) σε άλλους χώρους διαδικτύου παρέχεται για τη διευκόλυνση του χρήστη. Η Επιχείρηση μας δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για τα περιεχόμενα, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στους διαδικτυακούς αυτούς χώρους.

ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχετε την σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων και δηλώνετε ότι είναι ακριβή και αληθινά. Τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε στην ιστοσελίδα μας είναι εξαιρετικά σημαντικά καθότι αποτελούν και τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας της Επιχείρησης μας, μαζί σας. Για τον παραπάνω λόγο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας, διότι η Επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή και έγκαιρα, εξαιτίας αποστολής από εσάς λανθασμένων ή και μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων. Κάθε είδους επικοινωνία που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή και στο τηλέφωνο που θα έχετε δώσει θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμα και αν δεν σας παραδίδεται, εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από μέρους σας στοιχεία ή και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή και στο τηλέφωνο σας ή και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο ή και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν μας έχει ενημερώσει εγκαίρως σχετικά).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Επιχείρηση μας συλλέγει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της ιστοσελίδας μας, όλα τα προσωπικά σας στοιχεία ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 2472/1997 περί ‘Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα’ και του Νόμου 3471/2006 περί ‘Προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες’. Επιπλέον, χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία που εκούσια δόθηκαν από εσάς, όπως προαναφέρθηκε, για την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία μαζί σας, καθώς και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και δεν διανέμει ούτε μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που δεν συνδέεται με την Επιχείρηση τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα σας με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων των νόμων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Στην περίπτωση που μεταβιβάσετε στην Επιχείρηση προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου, φέρετε εσείς και μόνο την ευθύνη να έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση του ότι οι πληροφορίες αυτές δίδονται για τους σκοπούς που εξηγούνται παραπάνω.

COOKIES
To ‘friendsconsulting.gr’ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και της λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του δηλαδή μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν τη πρόσβασή τους σε αυτή και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχόμενου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.

YOUR NEXT DECISION

IS JUST A CUP OF COFFEE AWAY
YOUR NEXT DECISION

IS JUST A CUP OF COFFEE AWAY

Contact

Have a project in mind?
Tell us everything.

Contact
Contact

(+30) 2310 925999

info@friendsconsulting.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

Δευ-Παρ 10:00-18:00

GR Office:

Τάκη Οικονομίδη 10, 55131,
Θεσσαλονίκη

ΟΡΟΙ & ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

@2023 FRIENDS CONSULTING

Contact
error: